Kevättiedote 2014 ja vuosikokouksen satoa

Kevättiedote 2014 ja vuosikokouksen satoa

Tätä tiedotetta viimeistellessä, se kun tulee vähän ”jälkijunassa”, on kesän kilpailukausi startannut käyntiin jo täyttä päätä ja kisoja riittää alkukesän aikana lähes joka viikonlopulle. Maastoradat on taas trimmattu kuntoon ja maastojousiammuntaharrastajat pääsevät mieliharrastustensa pariin jotka ovat osumien keräily ja sitten tämä maastojouseilun oheisharrastus, nuolestaminen (vertaa: marjastaminen/sienestäminen). Maastojousiammunta on siis näinollen monipuolisesti positiivinen laji jossa voittaa aina. Osumien keräilijät ovat tietenkin oma lukunsa, mutta täytyy muistaa että tätä maastojousiammunnan oheislajia, nuolestusta, harrastaa myös moni, ja he keräävät aina osumien kerääjiä paremman ”sadon” metsän uumenista. Löytämisen iloa! …ja osumisen myös
…..niin ja sitten vuosikouksen satoa joka sisältää huomioitavaakin asiaa……

Vuosikokous pidettiin 8.4.2014 Lohjalla ja paikalla oli jäsenistöä mukavasti enemmän kun edellisessä vuosikokouksessa. Tämä luo uskoa maastojousiammunnan lajiliiton tarpeellisuuteen tämän kilpailu- ja harrastuslajin ylläpito- ja kehittämistyössä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, tilinpäätös ja toiminnantarkastus, joissa todettiin 2013 tilikausi positiiviseksi. Vuoden 2013 toimintakertomus liitteenä (liite1).

Kokouksessa esitettiin hyväksyttäväksi myös budjetti vuodelle 2014 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (liite 2). Toimintasuunnitelma on kokonaisuudessaan ohessa liitteenä, mutta tässä tärkeä poiminta ja tiedote kokouksen päätöksestä joka tehtiin toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. Asia koskee valmennustoimintaa.

Poiminta kokouspöytäkirjasta kohta 8:

Päätettiin lisätä budjettiin menokohtaan valmennukseen 2000€ Tällä lisäyksellä hyväksyttiin vuoden 2014 budjetti. Toimintasuunnitelmaan lisätään valmennus.

Poiminta toimintasuunnitelmasta:

Valmennustoimintaa kehitetään varaamalla budjettiin valmennukseen kohdennettua apurahaa jota hallituksen päätöksellä voidaan myöntää valmennustoimintaa suunnittelevalle ja järjestävälle jäsenseuralle. Apurahaa saadakseen järjestävän tahon on järjestettävä valmennustoiminta siten, että siihen voivat osallistua kaikki halukkaat FFAA:n jäsenseurojen jäsenet.

Hallituksen kokouksessa 21.4.2014 päätetty hakumenettelyohje valmennusapurahahakemukseksi:

• Valmennukseen varattujen rahojen käytöstä päätettiin että seurat voivat anoa ennen valmennustilaisuuden järjestämistä vapaamuotoisella hakemuksella valmennusapurahaa.
• Seuran on esitettävä tilaisuuden ohjelma sekä kustannusarvio anomuksessaan.
• Valmennuksen apurahat pitää anoa 31.7.2014 mennessä jonka jälkeen hallitus päättää tuista.
• Seuroilla/tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus antaa palaute valmennustilaisuuden tapahtumista kahden viikon kuluessa valmennustapahtuman päätyttyä.
Valmennusapurahasta päätettäessä kokouksen ajatuksena oli jäsenseurojen järjestämän jousiammunnan valmennustoiminnan lisääminen.
Kokouksessa käsiteltiin myös jäsenseuroilta tulleita esityksiä jotka olivat:

• metrijärjestelmään siirtyminen, 14.5.2013, Keuruun jousi ry
• FFAA sisäkilpailujen yhdistäminen, 25.2.2014, Jousiammuntaseura Artemis ry
• Jousiammunnan valmentajakoulutuksen ja neuvontatilaisuuksien järjestäminen, 3.3.2014, Jousiammuntaseura Prättä-jouset ry
• Kansallisten jousiammuntakilpailujen kilpailuluokkajaon muuttaminen, 12.3.2014, Riihi-Jouset ry
• Sisäkilpailujen ja maastokilpailujen yhdistäminen, 22.3.2014, Jousiammuntaseura Falco ry
• kysely FFAA:n ja muiden jousiammuntaliittojen liittymisestä SJAL:iin sekä kysely metrijärjestelmään siirtymisestä, 25.3.2014, Jousiammuntaseura Falco ry

Kokous päätti edelläluetelluista esityksistä seuraavaa:

10.1 Keuruun Jousen esitys siirtymisestä metrijärjestelmään kotimaan kilpailuissa. Asia herätti keskustelua jossa todettiin mm. että FFAA:lla ei ole taloudellista mahdollisuutta lähteä ajamaan asiaa kansainvälisten sääntöjen muuttamiseksi, esityksen muokkaaminen todettiin niin suuritöiseksi prosessiksi että siihen ei voi velvoittaa nykyistä eikä tulevia hallituksia ainakaan varaamatta tähän työhön riittävää resurssia. Keskustelun jälkeen päätettiin että kotimaan SM-kilpailuissa paalulle merkitään jaardien lisäksi myös metrit. Esim. 20 yrd /18.3 m.

10.2 Artemis ja Falconin tekemä ehdotus siirtymisestä FFAA:n sisäkilpailuissa cup muotoiseen kilpailuun jossa Flint, 60 nuolta sekä 120 nuolta muodostaisi yhden kolmeosaisen SM kilpailun. Keskustelun jälkeen päätettiin jättää esitys pöydälle ja seuroja kehotettiin kehittämään lisää järjestelmää ja tuomaan se uudelleen kokouksen käsiteltäväksi esimerkiksi syyskokoukseen. Falconin maastokilpailuista tekemä vastaavanalinen ehdotus jossa cup muotoinen kilpailun muodostaisi 3DfField, hunter ja eläinkuvat jätettiin myös pöydälle edellä mainitun mukaisesti.

10.3 Käsiteltiin Prättä – Jousien tekemää ehdotusta jossa FFAA.n pitäisi järjestää valmennukseen liittyvää koulutusta ja neuvontaa. Päätettiin että budjettiin lisätään 2000€ valmennukseen ja liiton sivuille ryhdytään kokoamaan tietoa jousiammuntavalmennuksesta. FFAA.n hallitus päättää valmennusapurahojen myöntämisestä seuroille seuroilta tulleiden esitysten pohjalta.

10.4 Riihi-Jousien esitys FFAA.n kilpailuluokkajakojen muuttamiseksi jätettiin pöydälle, koska ensin pitäisi käsitellä FFAA.n omien kilpailutoimintasääntöjen muuttaminen, joissa todetaan että kilpailut käydään IFAA:n sääntöjen mukaisesti. Samoin esitys rengastaulujen X-spottialueen muuttaminen 6 pisteen arvoiseksi jätettiin pöydälle edellä mainitun asiankohdan vuoksi.

10.5 Falconin esitys liittymisestä Suomen jousiampujain liiton jäseneksi jätettiin pöydälle odottamaan mahdollista SJAL yhteydenottoa joka esityksen mukaan on tulossa??

Lopuksi vielä muistutus! IFAA:n luokituskortti on pakollinen kaikissa kansainvälisissä IFAA:n kilpailuissa. Luokituskortteja on saatavilla/jaossa ilmoittautumisen yhteydessä kaikissa FFAA:n SM- kilpailuissa.

Hyvää kesää hyvän harrastuksen parissa!
Lauri Salmi, FFAA puheenjohtaja

Liite 1.
Suomen Maastojousiampujain Liiton toimintakertomus toimikaudelta 2013

Toiminnan yleistavoite ja toiminta toimikaudelta 2013

Suomen Maastojousiampujain Liiton (FFAA) toiminnan tavoitteena on toimia ensisijaisesti kattojärjestönä, joka tukee paikallisten seurojen toimintaa maastojousiammunnan edistämis- ja kehittämistoiminnassa Suomessa.

Vuonna 2000 viralliseksi jousiammunnan lajiliitoksi rekisteröitynyt Suomen maastojousiampujain liitto on toiminut edellä mainitun yleistavoitteensa mukaisesti.
Toimintavuosi 2013 on ollut liitolle toiminnallisesti ja taloudellisesti positiivinen. Liiton jäsenseurojen määrä on kasvanut kuluneen toimikauden aikana 22 jäsenyhdistykseen (vuosi 2012, 21 jäsenyhdistystä) ja kilpailulisenssin sekä superlisenssin ostaneita kilpailijoita on 134 henkilöä.

Liiton visiona on olla maastojousiammuntaan erikoistunut asiantuntijaliitto joka kehittää jäsenistönsä voimin maastojousiammuntaa tarkkuuslajina ja maastoliikuntalajina urheilumuodoksi jossa yhdistyy tarkkuuslajin vaativuus ja monipuolinen liikunta erilaisissa luontoympäristöissä.

Vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaisina päätehtävinä Suomen maastojousiampujain liiton hallitus on pitänyt yllä jäsenrekisteriä ampujista, jotka saavat lisenssin ja oikeuden osallistua jousiammuntakilpailuihin. Hallitus on myös pitänyt yllä tilastoa hyväksytyistä Suomen ennätyksistä ja muodosti kilpailukalenterin liiton sääntöjen alaisista kilpailuista.

Hallitus myös uudisti, jäsenistönsä esityksestä, liiton yhdistyssäännöt siten että toimikaudella 2014 siirrytään kahden vuosikokouksen toimintamalliin. Vahvistus/rekisteröinti uusista yhdistyssäännöistä tuli patentti- ja rekisterihallitukselta 29.8.2013.
Toimikautena 2013 hallitus myös kehitti aloitteellisesti yhteistyötä Suomen jousiampujainliiton kanssa ja tästä yhteistyöaloitteesta tuli käyttöön superlisenssi jonka lunastaneet, molempien liittojen, jousiampujat voivat nyt kilpailla kummankin liiton alaisissa kilpailuissa jos jäsenseura kuuluu yhdistysjäsenenä molempiin liittoihin. Superlisenssikäytännöstä seurasi molemmille liitoille ns. win/win tilanne, eli molemmat liitot hyötyivät taloudellisesti ja kilpailuja järjestäville jäsenseuroille avautui ”laajempi näköala” kilpailujen järjestämiseen. Superlisenssin ”pilottivuoden” jälkeen molemmat liitot myös päättivät että superlisenssistä tulee pysyvä käytäntö.

Hallitus myös toimeenpani IFAA:n kansainvälisissä kilpailuissa vaatiman luokituskortin jaon kaikissa FFAA:n SM-kisoissa ja tiedottamisen sen käytöstä ja tarpeellisuudesta.

Hallitus organisoi ja toteutti aktiivijäsenistönsä kanssa järjestyksessään toiset Finnish Open jousiammuntakilpailut Siuntion maastossa. Kilpailu on kaksipäiväine
kansainvälinen kaikille (liittonsa vaatiman vakuutuksen maksaneille) avoin IFAA kilpailusääntöjä noudattava 3D bowhunting kilpailu.

Kansainvälisten IFAA:n kisojen järjestämisestä Suomessa hallitus lähetti neuvoa antavan kyselyn jäsenseuroille syksyllä 2013. Kyselyn tarkoituksena oli pohjustaa mahdollista esitystä vuosikokoukseen jossa kilpailuhausta olisi päätetty. Kyselyyn vastasi ainoastaan kaksi jousiammuntaseuraa joiden kanta kansainvälisten kisojen hausta Suomeen oli hyvin varovainen. Suurin epäilys kohdistui seurojen sitoutumiseen pitkäkestoisen projektin läpivientiin. Vaisun palautteen vuoksi hallitus päätti jättää kilpailuhakuesityksen tekemättä.

FFAA:n hallitus on myös suurella mielenkiinnolla mukana seuraamassa Keuruun ampumaurheilukeskus hanketta. Loppuvuodesta 2013 hankkeen puuhahenkilöt Keuruulta kysyivät hallitukselta maastojousiampujien kiinnostusta osallistua osaltaan keskuksen toimintaan ja kutsuivat liiton edustajia tutustumiskäynnille Keuruun lakkautettavalle varuskunta-alueelle, jonka tiloihin ja ympäristöön ampumaurheilukeskus on tarkoitus perustaa. Suomen maastojousiampujien edustustiimi ja Suomen Jousiampujain liiton edustajat kävivät Loppiaisena tutustumiskäynnillä paikan päällä, ja totesivat että paikka on varsin kelvollinen kehitettäväksi myös Suomen jousiammunnan tapahtumakeskukseksi.
Maastoympäristöt, ulkokentät ja sisähallitilat ym. tilat mahdollistavat monimuotoisesti kilpailujen järjestämisen ja valmennustoiminnan. Hanke etenee omalla aikataulullaan ja hallitus tulee tiedottamaan jäsenistöään hankkeen edetessä. Jos FFAA liittona lähtee sitoutumaan hankkeeseen, päätökset sitoutumisesta hankkeeseen talodellisesti tai jollain muulla tavoin tehdään jäsenäänestyksissä tulevien vuosikokouksien yhteydessä.

IFAA:n kansainväliseen toimintaan liitto osallistui delegaattiosallistumisena IFAA:n Euroopan delegaattien kokoukseen 9-10.3.2013 Göteborg:issa, Ruotsissa.

Kansainväliset kilpailut

2013 Kansainvälisissä kilpailuissa menestyneet:

IFAA European Field Archery Championship 9-13.7. 2013 Unkari
JMFS(R) 1. Markku Meriaho, JFBB(R) 1.Laura Saarhelo, AFLB 1. Tea Touhonen, AMLB 1. Jarkko Lehtinen, AMHB 1. Jouni Isotalo. CMBB(R) 2. Markku Meriaho, JFFU 2. Laura Jyväkorpi, AMBL 2. Sami Jyväkorpi, AFFS(R) 3. Jonna Raivio, AFHB 4. Suvi Karikko, CMFU 5. Miikka Jyväkorpi, VMLB 5. Ulf Fred, 12. Matti Mäkelä, 14. Olli Virola, AMFS(R) 12. David Johansson

EIAC 1.3-3.3.2013 Espanja

CFFU 1. Helmi Jyväkorpi, CMFU 1.Miikka Jyväkorpi, CFFS(R) 1.Jasmin Koivisto, AFHB 1. Suvi Karikko, AMHB 1. Jouni Isotalo, VFLB 1. Anneli Lehtinen, AMPU 1. Marko Järvenpää, JMFS(R) 2 Oliver Koivisto, CFFS(R) 2. Hanna Lehtomäki, AFFS(R) 2. Jonna Raivio, AMBB(R) 2. Timo Leskinen, AMBL 2. Sami Jyväkorpi, AMFS(R) 3.Timo Rantanen, AMLB 4.Jarkko Lehtinen, AMFS(R) 5. Kimmo Hujanen, AFFU6. Erja Järvenpää.

Tiedotus

FFAA ylläpitää kotisivuja, joilla tiedotetaan mm. lajin säännöistä, kilpailukalenterista, ennätyksistä ja vuosikokouksesta

Hallinto

Vuonna/toimikautena 2013 FFAA:n hallitukseen kuului puheenjohtaja ja viisi jäsentä:
Puheenjohtaja Lauri Salmi, Varapuheenjohtaja Olli Virola, Rahastonhoitaja Matti Rautavaara, Sihteeri Olli Moisio, sekä jäsenet, Jorma Tuovinen ja Ulf Fred.
Hallituksen valtuuttamina muina jäseninä toimivat kansainvälisten asioiden delegaattina Markku Anttila ja FFAA:n internetsivujen webmasterina Kim Kullström.
Liiton vuosikokous pidettiin 21.3.2013
Hallitus kokoontui 7 kertaa vuosikokousten välillä.

Liite 2.
Suomen maastojousiampujain liitto ry, Finnish Field Archery Association, FFAA

Toimintasuunnitelma 2014

Jäsenistö

Maastojousiammuntaa harrastavaa jäsenistöä pyritään aktivoimaan maastojousiammuntaa kehittävään toimintaan. Tavoitteena on tehdä maastojousiammuntaa tunnetummaksi suurelle yleisölle ja näin kasvattaa jousiammuntaharrastajien määrää.

Kokoukset
Vuonna 2014 Suomen maastojousiampujain liitto ry, Finnish Field Archery Association, FFAA siirtyy kahden vuosikokouksen malliin, kevät – ja syyskokoukseen. Kokousten asialistat löytyvät liiton uusista toimintasäännöistä. Siirtymävuodesta on tiedotettu liiton kotisivuilla syksyllä 2013 ja tiedotetaan jatkossakin kevättiedotteen ja kokouskutsujen yhteydessä. Vuoden 2014 sääntömääräiset kokoukset pidetään liiton hallituksen nimeämissä paikoissa. Kokouksista tiedotetaan sääntöjen mukaisesti.
Hallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja aina kun kokous koollekutsutaan tarpeen vaatiessa. Kokousten välisenä aikana hallituksen jäsenet pitävät aktiivisesti yhteyttä toisiinsa pääasiassa sähköisten viestimien välityksellä.

Hallituksen toiminta ja tehtävien jakaminen

Hallituksen tehtäviä jaetaan tasapuolisesti kaikkien hallituksen jäsenten kesken. Vastuu liiton toiminnasta on koko hallituksella. Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla on määrätyt tehtävät. Muut hallituksen jäsenet sekä hallituksen valtuuttamat henkilöt hoitavat sovitusti kulloinkin ajankohtaisina olevia asioita, esim. kansainväliset asiat/delegaatti, internetsivut/webmaster.

Toiminta

Suomen maastojousiampujain liitto ry järjestää jäsenseurojensa jäsenistön kanssa yhteistyössä Finnish Open 2014, 3D maastojousiammuntakilpailun, kilpailu on kansainvälinen kaksipäiväinen tapahtuma.
Suomen mastojousiampujain liitto myöntää jäsenseuroilleen suomenmestaruuskilpailujen järjestämisoikeuden.
Suomen maastojousiampujain liitto kehittää omaa toimintaansa ja yhteistyötoimintaa kilpailutoiminnassa sekä kaikkea jousiammuntaa edistävää muuta toimintaa muiden kansallisten jousiampujain liittojen kanssa.
Valmennustoimintaa kehitetään varaamalla budjettiin valmennukseen kohdennettua apurahaa jota hallituksen päätöksellä voidaan myöntää valmennustoimintaa suunnittelevalle ja järjestävälle jäsenseuralle. Apurahaa saadakseen järjestävän tahon on järjestettävä valmennustoiminta siten, että siihen voivat osallistua kaikki halukkaat FFAA:n jäsenseurojen jäsenet.

Tiedotustoiminta
Jäsenseurojen ja jäsenistön välinen tiedotus hoidetaan pääasiassa sähköisten viestimien välityksellä.
Liiton internet-sivuja kehitetään saadun palautteen perusteella ja päivityksiä tehdään tarpeen mukaan.
Kansainvälinen toiminta
Kansainvälistä yhteistyötä pyritään ylläpitämään osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin kokouksiin ja kansainvälisten kilpailujen yhteydessä järjestettäviin kansainvälisiin liittojen edustajien tapaamisiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai maata edustavan delegaatin tai tehtävään valitun edustajan/edustajien välityksellä.
International Field Archery Association:nin lähettämiin kilpailusääntö- ja toimintasääntöesityksiin pyritään aina laatimaan kansallinen kannanotto.
Stipendit
Suomen maastojousiampujain liitto ry voi hallituksen päätöksellä palkita maastojousiammuntaa edistäneen tahon tai henkilön.

 

Kategoria(t): AJANKOHTAISTA. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.