Kolme täplä taulu uudistus ehdotus!

Ohjeita 3-täplän taulujen koeammuntaan.

Kolmen täplän taulut maastojousiammuntakilpailuissa
3-täplän taulut sopivat kilpailuihin, joissa ryhmässä voi olla ampujia samasta tai eri luokista. Näitä tauluja voidaan käyttää myös suurissa kilpailuissa kuuden eri luokkiin  kuuluvan ampujan  ryhmille.BB, LB, HB ja FS-ampujille  on varattu taulun suurin  osuma-alue  ja talja-jousiampujille on varattu  kaksipienempää osuma-aluetta. Taulujen koko noudattaa standardipaperiarkkien suhdetta.(A0, A1,A2, A3, A4 ( ja A5) Taulujen  koko  pienenee  kertoimella 0,7071 aina siirryttäessä  seuraavaan pienempään tauluun.Osuma-alueet pienenevät samassa suhteessa. Tästä seuraa  myös se ,että esimerkiksi A2 on puolta pienempi kuin A0 ja A4 on puolta pienempi kuin A2.
Taulujen ulkorenkaiden halkaisijat ovat 64,0 cm ,  45,3 cm, 32,0 cm,  22,6 cm,  16,0 cm (ja 11,3 cm).A2/A3 tarkoittaa, että ison osuma-alueen halkaisija on 32 cm ja pienten osuma-alueiden  halkaisijat ovat 22,6 cm. Koko taulu on nimeltään A2. Tauluissa  4-renkaiden halkaisijat ovat 60% ja täplän halkaisijat 20 % ulkorenkaan halkaisijasta. Katso mallitaulut A2 ja A3.

Ampujien mielipiteet  3-täplän tauluista.
Toivomme, että jousiampujat etenkin talja-ampujat ampuisivat  Flint- kierroksen näihin A2-A3 tauluihin ja vertailisivat tulosta aikaisemmin ampumiinsa tuloksiin. Pieni musta täplä ison osuma-alueen keskellä on varoitus talja-ampujille: Älkää tähdätkö tähän tauluun!
Kysymyksiä:
Miltä tuntuu ampua 3-täplän tauluun?
Taulujen näkyvyys ja  täplien sijainti verrattuna  nykyisiin tauluihin?
Voisitko ampua ryhmän mukana, jos ryhmässä on muiden jousiluokkien ampujia?
Talja-ampujat: onko 15-16 cm taulu 15 yardin päässä mielestäsi liian kaukana?
LB-,BB-, FS-ampujat:  onko 21-23 cm taulu 15 yardin päässä mielestäsi liian kaukana?

Nykyisiä  jousiammuntatauluja ei voida käyttää 3-täplän taulusysteemin osina. Jos  tehtäisiin 3-täplän taulunykyisistä tauluista, osuma-alueet  olisivat  65/50 cm, 50/35 cm ja 35/20 cm. Nämä eivät ole yhteen sopivia. 65/50 cm taulussa suurimman osuma-alueen halkaisija olisi  30 % suurempi kuin pienempien osuma-alueiden halkaisijat. Vastaava ero taulussa 55/35 cm olisi 43 % ja  taulussa 35/20 cm olisi 75 %. Tämä olisi epäreilua talja-ampujia kohtaan.
Lähetä tai soita  mielipiteesi  Pekka.Mertanen@kolumbus.fi  tai puh.040-7211296 tai Tapani.Saila@kolumbus.fi  tai puh.044-5800138

Tauluehdotuksen hyötyjä
Kolmen täplän tauluilla pyritään säästämään rahaa. Lisätään tauluihin useampia täpliä ja siten hidastetaan taulujen ja taustojen nopeaa kulumista. Nuolien rikkoutuminen vähenee.
Tarjotaan talja-ampujille lisähaastetta pienentämällä tauluja noin 30 % suhteessa muiden tauluihin.
Lyhennetään kilpailujen kestoa, välttämällä turhaa  kävelyä taulun ja ampumapaikan välillä.
Tuloskorttien yksinkertaistaminen ilman X-renkaita sopivien taulukokojen avulla.

 

Pekka Mertanen                    10.05.2012
Pekka .Mertanen@kolumbus.fi
Taulu-uudistusehdotus
IFAA:n maastotaulujen  uudistusehdotus
1.Taulujen ja taustojen kuluminen
Aiheesta on jo puhuttu tarpeeksi, joten siitä ei enempää tässä vaiheessa.
2.Taulukokojen sarjoituksesta
Miksi taulukoot  valittaisiin geometrisen  eikä aritmeettisen sarjan mukaan? Nykyiset  taulusarjat ovat sekä IFAA:lla että WA  (FITA:lla) aritmeettisen sarjan mukaisia. Esim. IFAA:n  maastotaulut:  65,50,35 ja 20 cm   vakioerotuksella  15 cm. Koska jokaisen ampujan nuolien osumakuvion suuruus on verrannollinen ampuma-etäisyyteen, tulisi myös taulukoon olla sopivassa suhteessa  ampuma-etäisyyteen, jotta  tuloskortissa olisi enemmän tietoa ampujan taidoista. Pelkkiä ”viitosia” sisältävästä kortista nähdään vain , että taulut olivat liian suuria tai ampumamatkat liian lyhyitä.
Usean jousiluokan ampujat saavat  kohtalaisen hyviä osumia 65 cm tauluun 60 yardin päästä. Taulun koko ja ampuma-etäisyys ovat  sopivassa suhteessa.  Vastaava tulos saataisiin , jos taulu on  50cm ja matka 46 yardia tai taulu 35 cm ja matka 32 yardia tai taulu 20 cm ja matka 18 yardia. Vakioerotuksella 15 cm tehty aritmeettisen sarjan seuraava taulu olisi 5 cm! Nähdään, että taulukoon ja ampuma-etäisyyden suhde vinoutuu.
Tilanne voidaan korjata sarjoittamalla taulut suppenevan ( q < 1) geometrisen sarjan mukaan. Geometrisellä sarjalla  tarkoitetaan sarjaa , jossa kahden perättäisen  termin suhde (q) on vakio. Esimerkiksi standardipaperiarkkien  sivujen pituudet muodostavat geometrisen sarjan, jonka q on 0,7071.
Tällä samalla q:n arvolla 0,7071 saadaan taulusarjaksi esimerkiksi 64 cm, 45 cm, 32 cm, 23 cm, 16 cm jne. On edullista valita sarjan lähtötaulu niin , että sen halkaisija (cm) on neljällä jaollinen. Silloin joka toisen taulun halkaisija on myös tasaluku cm:nä  ja on puolta pienempi tai  kaksi  kertaa suurempi kuin verrattava taulu. Taulukokojen mittojen tarkastus on helppoa. Q:n arvolla 0,7071 saadaan taulusarjaan mahtumaan viides taulu kooltaan 16 cm. Se sopiikin nykyistä paremmin noin 10 yardin  etäisyyksille  ja sille on käyttöä  myös 3-täplän tauluissa.
3. Kolmen täplän taulujen taustat  ja taulujen sijoittelut
Taustojen  kulumisen pienentäminen täpliä lisäämällä  toi esille  taustojen rajallisen koon ja tilan ahtauden ja taulujen pienentämistarpeen. Nykyiset taulukoot ovat suunnilleen sopivia BB-, LB-, HB-ja FS- ampujille. Compound-ampujille riittäisivät pienemmätkin taulut. Jos he suostuvat ampumaan noin 30 % pienempiin tauluihin, voimme yhdestä  5 taulun geometrisestä sarjasta (q= 0,7071) rakentaa  kaksi aivan erilaista kierrosta  samoille ampumamatkoille 4 taulun sarjana. Toinen sarja alkaa 64 cm:stä ja toinen 45 cm:stä. Olemme ehdottaneet 3-täplän tauluja, joissa samalla arkilla on  suuri taulu keskellä arkkia ja kaksi seuraavaksi pienempää taulua suuren taulun sivuilla. Muitakin ratkaisuja saattaa löytyä. Taulut voivat  olla myös yksittäin eri arkeilla ja yksitellen  taustaan kiinnitettyinä. On vain selvitettävä, miten silloin vältetään ”vääriin ” tauluihin ampuminen.
KOETAULUJA, joiden suuren taulun halkaisijat ovat 32 ja 23 cm, on saatavissa  Pekka Mertaselta ja Tapani Säilältä nettohinnalla.  Tauluja testataan  kesän aikana useissa Euroopan maissa. Toivomme, että myös suomalaisetkin seurat osallistuisivat  taulujen testauksiin.
Pekka ja Tapani

 

Kategoria(t): AJANKOHTAISTA. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.